Jsme experti se na prevenci a eliminaci šikany v práci

 • Specializujeme se na vzdělávání interních specialistů, ochránců, HR, PEER, vedoucích i řadových pracovníků.
 • Naše metodiky na odrývání násilí na pracovišti užívají inspektoři práce, odbory, ministerstva, veřejný i soukromý sektor.
 • Přinášíme unikátní know-how pro komplexní eliminaci a prevenci šikany.
 • Náš přístup je lidský, empatický a na profesionální úrovni.
 • Smírčí cesta a efektivita řešení na míru ,danému pracovišti i lidem jsou pro nás na prvním místě
 • Ctíme diskrétnost firem i jednotlivců

Naše zásady

 • Lidskost, otevřenost a empatie
 • Objektivnost
 • Individuální přístup ke každému člověku, případu i situaci
 • Respekt k hodnotám, důstojnosti a osobnosti každého člověka
 • Jasné a transparentní postupy i jednání
 • Podpora a uznání jedinečnosti, potenciálu a tvorby každého člověka
 • Celoživotní vzdělávání, osobní rozvoj a duševní hygiena
 • Kultivace pracovního prostředí, lidské morální zásady a etika v zaměstnání
 • Sebe-hodnota, sebe-vědomí, sebereflexe
 • Týmová spolupráce, rovný přístup

unlock free PDF

You have Successfully Subscribed!

Free PDF download

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!