Vyberte stránku

Jsme experti se na prevenci a eliminaci šikany v práci

 • Specializujeme se na vzdělávání interních specialistů, ochránců, HR, PEER, vedoucích i řadových pracovníků.
 • Naše metodiky na odrývání násilí na pracovišti užívají inspektoři práce, odbory, ministerstva, veřejný i soukromý sektor.
 • Přinášíme unikátní know-how pro komplexní eliminaci a prevenci šikany.
 • Náš přístup je lidský, empatický a na profesionální úrovni.
 • Smírčí cesta a efektivita řešení na míru ,danému pracovišti i lidem jsou pro nás na prvním místě
 • Ctíme diskrétnost firem i jednotlivců

Naše zásady

 • Lidskost, otevřenost a empatie
 • Objektivnost
 • Individuální přístup ke každému člověku, případu i situaci
 • Respekt k hodnotám, důstojnosti a osobnosti každého člověka
 • Jasné a transparentní postupy i jednání
 • Podpora a uznání jedinečnosti, potenciálu a tvorby každého člověka
 • Celoživotní vzdělávání, osobní rozvoj a duševní hygiena
 • Kultivace pracovního prostředí, lidské morální zásady a etika v zaměstnání
 • Sebe-hodnota, sebe-vědomí, sebereflexe
 • Týmová spolupráce, rovný přístup

unlock free PDF

You have Successfully Subscribed!

Free PDF download

You have Successfully Subscribed!