OZNAMOVATELÉ

První pomoc při řešení šikany
Ke stažení zdarma

Na začátku stojí váš příběh a odvaha

Postavit se šikaně vyžaduje velkou sílu i odvahu. Pokud si nejste jisti jestli se na vašem pracovišti jedná o mobbing, vyplňte prosím Inventuru útoků a seznamte se s problematikou. Předejdete tak případným nedorozuměním.

Pokud víte, že jde o šikanu, provedeme vás procesem odhalování, řešení, eliminace i prevence. Ukážeme souvislosti, pomůžeme vám  vyvarovat se základních chyb.

Nebude to však ze dne na den, neboť velmi záleží na charakteru vašeho pracoviště, mobbingu, příčinách, a také na vaší vytrvalosti. Bez vašeho aktivního přístupu to nepůjde. Jen vy totiž znáte vaše pracoviště i souvislosti nejlépe. My máme zase zkušenost se šikanou a rádi vám pomůžeme.

Stáhněte si postupy pro oznamovatele a využijte našeho FB Inkognito klubu, kde nebudete sami. Najdete zde spoustu inspirace, článků, návodů, videí a poradenství zdarma. Naučíme vás, jak násilí na pracovišti zamezovat a čelit útokům. Pomůžeme vám propojit se s dalšími organizacemi, které mohou být v eliminačním procesu nápomocné.

Je tedy třeba udělat první krok a rozhodnout se, zda chcete šikanu a vaši situaci řešit. Odpovědnost je na vás a my s vámi můžeme vyrazit na cestu za vlastní svobodou a důstojnou prací.

Vážíme si každého jednotlivce, který si stoupne nejen sám za sebe, ale také za lepší budoucnost nás všech. Ctíme diskrétnost každé osoby i případu. Snažíme se jít smírčí a objektivní cestou.

Inventura útoků

DVANÁCTERO bez šikany

ENCYKLOPEDIE ŠIKANY

Co nejrychleji bez šikany

Praktická příručka ke stažení

Diagnostika

Pomůžeme vám šikanu rozpoznat, analyzovat a nasměrovat vás.

Strategie a taktiky

Společně vybereme nejvhodnější řešení pro vaši situaci.

Komplexní know-how

Staňte se specialistou. Zorientujte se v problematice, pomůžete ostatním.

Inkognito klub

Využijte potenciálu krize a kultivujte sebe i společnost v naší anonymní FB skupině.

První pomoc a základní kroky u šikany v práci

 • Jste rozhodnutí šikanu řešit? Nebo jen zjišťujete informace? Ujasněte si, kolik máte ještě sil a jaký máte záměr dříve, než se pustíte do akce.
 • Ve zkratce si popíše svou situaci, příběh. Pravdivě zaznamenejte hlavní faktické události. Písemné záznamy později využijete.
 • Vyplňte inventuru útoků a shromažďujte důkazy o šikanózním chování. Budete je potřebovat.
 • Pokuste se vyhýbat útokům a nebýt sám. Ohraďte se, vyjádřete nesouhlas a hledejte svědky i důkazy, pište si deník. Pozorujte situaci, chování kolegů i vedení.
 • Připravte si vaši smlouvu, náplň a popis práce. Vyhledejte firemní směrnice a etické kodexy. To vše budete potřebovat.
 • Chcete-li šikanu řešit co nejrychleji, potřebujete se poradit a zorientovat se v situaci, využijte naší individuální konzultace. U šikany neexistuje jednotné řešení, každý případ je něčím specifický a vyžaduje individuální přístup. Pomůžeme vám situaci zmapovat, provést osobní diagnostiku, nalézt příčiny, nahlédnout do rizik a rozsahu šikany. Vybereme společně tu nejvhodnější strategii pro vás, organizaci v souvislosti s charakterem mobbingu. Nasměrujeme vás, pomůžeme komunikovat s vedením i nápomocnými organizacemi. Doporučíme vhodné postupy pro zvládnutí krize a posílení vaší osobnosti.
 • Pokud chcete projít procesem sami, můžete využít Inkognito klubu,  kde najdete nejen spřízněné duše a expertní rady zdarma, ale také zajímavé odkazy a materiály.

2. Nepodceňujte šikanu a dobře se připravte

 • Máte-li shromážděné důkazy, za které se považujeme také vyplnění inventury útoků, můžeme se společně pustit do analýzy situace. Obvykle prostudujeme podklady a šikanu buď potvrdíme nebo vyvrátíme. Musí totiž splňovat určitá kritéria. Šikanou nejsou špatné vztahy na pracovišti, ale dlouhodobý psychoteror.
 • Teprve po důkladné diagnostice a analýze připravujeme společně vhodné eliminační strategie.
 • S oznamovatelem vždy diskutujeme všechny navrhované kroky a možné reakce okolí, mobberů, vedení apod. Klient se pak v klidu a určitém časovém rozmezí rozmyslí a rozhodne, kterou cestou se vydá. Podle odezvy v zaměstnání pak postupně pokračujeme v eliminačních aktivitách. Hlavním záměrem je psychická pohoda a bezpečí klienta.

3. Dynamika vztahů vás může překvapit

 • Když nahlédnete do Encyklopedie šikany zorientujete se lépe v jednotlivých útocích, strategiích mobberů a především se můžete pokusit rozpoznat, zda se jedná o šikanu vědomou či nevědomou. Důsledky jsou stejné, její řešení je však odlišné. Pokud vás totiž někdo šikanuje vědomě, útoky se obvykle po jakékoliv snaze problém vykomunikovat zesílí a mohou být rafinovanější. Kolegové, kteří se vás běžně zastávají osobně, nemusí mít tu sílu říci to veřejně. Strach z toho být také šikanován může způsobit, že na celou situaci i řešení zůstanete sami.
 • Pokud se na to ale cítíte můžete zkusit mapovat a řešit situaci interně sami. Hovořit s kolegy, hledat oporu u spolupracovníků, vedení, rodiny, poradny apod.
 • Upozorněte mobbera na nesouhlas s jeho chováním. Toto však není u některých případů možné a s mobberem nelze komunikovat přímo, ať už z důvodů strachu, odvety či jiných důvodů. Pokud však není šikana v pokročilém stádiu daří se situaci zamezit hned v počátcích.
 • Tady však musíme potvrdit teorii M. Švejdové, týkající se  nevědomého mobbera (ten si není vědom do jaké míry svým chováním ubližuje a po zvědomění a pochopení, takového chování zanechá a hledá jiné komunikační cesty, které jsou pro protějšek přijatelné – nejedná se však o patologické mobbery a hráče).
 • Také u soudů dávají přednost nejdříve smírčímu řešení, mediaci, dohodám. Ale vždy po vás vyžadují fakta a dokumentaci. Co jste tedy za sebe udělali proto, aby se situace zlepšila, vyjasnila, napravila? Čím můžete prokázat, že šikana na pracovišti je? Máte již vyplněnou inventuru?
 • Postavte se tedy aktivně k vaší situaci a zkuste hledat nápravné kroky. Nepřestávejte však situaci monitorovat a zaznamenávat.
 • V případě, že budeme na eliminaci spolupracovat společně, pomáhá naše poradna nejen sestavovat důkazní materiály, souvislosti, ale také připravuje písemnou k omunikaci s nadřízeným , zřizovateli, inspektorátem práce apod.
 • V některých případech komunikujeme přímo s vedením a upozorňujeme na možnou vztahovou patologii, žádáme o prošetření šikany i opatření.  Informujeme o problematice a situaci ve společnosti, vyjmenujeme klientem zmiňovanou vztahovou patologii či formy šikany, přiložíme základní informace a doporučíme anti-mobbingové aktivity. Bez klientova souhlasu a úprav žádost neposíláme ani nejmenujeme. Diskrétnost a bezpečnosti klienta jsou pro nás na prvním místě. Jde nám především o smírčí řešení těchto záležitostí především na interním poli.
 • U některých firem se komunikace daří a chtějí spolupracovat. Například formou přednášek, stanov nebo mediace. Některé firmy šikanovaného či mobbera přeřadí či upozorní na neférové aktivity a jasně se k situaci postaví. Zavedou vzdělávací aktivity a snaží se najít nejvhodnější řešení. Takových firem u nás pomalu přibývá.
 • Některé z firem na dopisy ani volání svého zaměstnance o pomoc nereagují, avšak právě zde je viditelná ignorace a tím také nepřímá podpora mobbingu.
 • Pak se pokoušíme společně kontaktovat státní organizace, jako je OIP, VOP, mateřskou společností, zřizovatelem kteří mají pramovoc provádět u zaměstnavatele kontrolu.
 • Obvykle mají písemné ohlasy směrem k vedením svůj efekt, i když reakce není taková, jakou byste očekávali. Zaměstnanci vypovídají, že situace na pracovišti zlepšila nebo se uklidnila. Někde se však může situace zhoršit a tady je to na velmi uvážlivých postupech a intenzivní společné spolupráci.
 • Následné kroky a aktivity přizpůsobujeme aktuálnímu dění v organizaci, reakcím a vztahové dynamice. Oznamovatel je pro nás prioritou. Většina si totiž předem neuvědomuje rozsáhlost taktik a zákeřností mobberů i vedení, nebo co se za šikanou opravdu skrývá /př. finanční úniky, informační či mocenské manipulace, a v tom je naše velká výhoda, neboť čerpáme z praxe a zkušeností naší poradny od roku 2011.
 • Naši konzultanti jsou k dispozici oznamovateli také v těžkých situacích, které v zaměstnání prochází, před pohovorem, poradou, kde se daná situace řeší. Při ataku od kolegů či nadřízeného.
 • V případě, že se klient rozhodne odejít ze zaměstnání a chce i přesto na situaci upozornit, posíláme zaměstnavateli po odchodu informační dopis s žádostí o prošetření či přehodnocení přístupu šikany na pracovišti s doporučeným důstojného pracoviště a preventivními opatřeními.
 • Je třeba počítat s tím, že řešení šikany je dlouhodobější záležitostí a jeho šetření, řešení i eliminace může trvat 3 měsíce, rok a více.
 • V případě, že je mobbing nevědomý, můžeme předpokládat, že se situace rychle zlepší. Nadějí je také “osvícené” a uvědomělé vedení, které opravdu rychle zareaguje, zamezí útokům, situaci objektivně prošetří a nastaví opatření.
 • Bohužel nemusíte vědět, co je pravou příčinou šikany. Politické, korupční či mocenské manýry se neodhalují snadno a někdy je potřeba přizvat organizace jako je Transparency International, Oživení, Protikorupční fond apod. Taková šikana pak může být impulsem k odhalení nebo naopak naopak může být celý proces daleko komplikovanější a východisko nesnadné.
 • Od toho jsou zde nově oznamovací systémy pro ochranu “whistleblowerů“, tedy oznamovatelů, které slouží, k jejich ochraně.
 • Je potřeba šikanu netolerovat a zasazovat se aktivně o důstojné pracovní podmínky. Život a zdraví máte však jen jedno a někdy může být změna pracovního prostředí vaší záchranou a tím nejlepším signálem pro zaměstnavatele.
 • Pokud si nejste jisti, využijte naší konzultace, společně zvážíme to nejlepší možné řešení pro vás i vaši celkovou situaci.

Nenechte si ujít…

Ke stažení

Jedinečné workbooky, příručky s návody, dotazníky, mobbing free manuál, deník resilience. Nenechte si ujít.  Tito průvodci vás mohou velmi prakticky přivést ke změně, pokud jdete cestou sám.

Vzdělávací programy a kurzy

Předejděte základním chybám. Připraveným štěstí přeje a změna je jen ve vašich rukou. Inspirujte se příběhy druhých, využijte naší expertizy a osvojte si jedinečné know how na našich kurzech, živě i on-line.

Osobní konzultace

Každá situace je specifická, pracoviště i lidé jedineční a takový je i náš přístup. Jen vy víte, co může pomoci, ale s námi na to můžete přijít dříve. Pomůžeme vám rychle a efektivně zmapovat situaci, získat nadhled a ukázat směr.

unlock free PDF

You have Successfully Subscribed!

Free PDF download

You have Successfully Subscribed!