PRO ORGANIZACE A EXPERTY

Nastavte si důstojné pracoviště v praxi
Ke stažení zdarma

%

zaměstnanců uvádí, že jsou ve firmě nespokojení a demotivovaní

%

zaměstnanců odchází do jiné firmy z důvodu lepšího zacházení

%

zaměstnanců má zkušenost s mobbingem

%

všech podvodů a protiprávního chování ve firmě je odhaleno díky oznamovatelům

Proč se zabývat šikanou?

 

Se šikanou se setkává každý 5. pracovník. 250 000 – 500 000 Kč stojí firmu odchod jednoho zaměstnance, nemluvě o zvýšené průběžné fluktuaci kvůli šikaně.

Šikana sama od sebe nepřejde a zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky a rovné zacházení.

Šikana není konflikt mezi zaměstnanci, ale dlouhodobý psychoteror a patologie, jež se může na vašem pracovišti vyskytovat. Důsledky šikany se dotýkají nejen efektivity práce, ziskovosti, zvýšené chybovosti, absence či fluktuace, snížení BOZP nebo poškození pověsti organizace, ale především má velké dopady na oběť samotnou, její osobnost, psychiku i zdraví.

Příčinou dlouhodobé šikany mohou být například nejasné kompetence, špatně nastavené pracovní procesy, styl řízení nebo firemní kultura, nerovné odměňování či rozdělování práce, příliš velký tlak na výkon, nejasná komunikace, manipulace s informacemi apod.

Mezi konkrétní formy šikany pak můžeme řadit například dlouhodobé a opakované (trvající cca půl roku, minimálně 1x týdně) očerňování u nadřízeného a kolegů, záměrné vyhledávání chyb a znevažování pracovního výkonu, cílené šíření pomluv, přetáčení reality, znevažování rozhodnutí, verbální agrese, zastrašování apod.

Získejte naše know-how

 

Předcházejte problémům a osvojte si unikátní know how prevence a eliminace vztahové patologie. Proškolte své interní specialisty, HR, PEER pracovníky, STOPPERY, kteří si díky případovým studiím a praktickému vedení osvojí expertní dovednosti. Získejte metodiky, které provedou vaše zaměstnance krok za krokem ověřenými postupy a ušetří vám nejen čas, ale i finance.

Naučíte se pracovat profesionálně s podněty, zorientujete se v problematice, zvládnete zakročit efektivně a včas tak, abyste nepodlehli manipulaci žádné  ze stran.

Osvojíte si diagnosticko-analytické a intervenční procesy, strategie, taktiky a možnosti efektivních opatření, které vám pomohou nastavit důstojné pracovní prostředí v praxi.

FIREMNÍ DESATERO

BEZ ŠIKANY

 

Mapujte pracovní prostředí objektivně

Nepodceňujte a netolerujte šikanu. Zaujměte jasné stanovisko.

Využijte účinného nástroje k rozpoznání šikany, zjištění rozsahu i dopadů. Inventura útoků

Seznamte se s problematikou vztahové patologie a jejím řešením Encyklopedie šikany. Vyplatí se vám to.

Nepodceňujte plánování krizového řízení u vztahové patologie. Šikana je velmi specifická a vyžaduje specifický přístup.

Zabraňte útokům. Ochraňte oběť. Hledejte příčiny.

Zaměřte se na smírčí řešení a pečujte o mezilidské vztahy na pracovišti i firemní kulturu.

Věnujte dostatek času komunikaci a vztahové dynamice, vrátí se vám to.

Využijte expertní pomoci. Rádi vám pomůžeme, propojíme s experty.

Berte krizi jako příležitost. Je to potenciál pro vaši změnu.

STAŇTE SE EXPERTEM

EXPERTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / OBSAH:

Teoretické, praktické a implementační workshopy s mnoha případovými studiemi vám umožní se zcela ponořit do problematiky a nastavit důstojné pracovní prostředí přímo na míru vaší organizace i firemní kultury.

Školení jsou koncipována do tří fází, ideálně celodenních modulů po 6 hodinách. Vždy jsou připravovány na míru, dle požadavků, počtu osob i charakteru pracoviště.

TEORIE – vztahová patologie a její souvislosti

 • Vymezení šikany a její souvislosti
 • Aktuální průzkumy a případové studie
 • Postupy odkrývání a ochrany při násilí na pracovišti
 • Procesy krizového řízení u šikany
 • Prevence a opatření
 • Násilí na pracovišti v právním řádu

PRAXE – Mobbing a krizové řízení v praxi

 • Potenciál a rizika mapování pracovního klima
 • Vztahová dynamika u šikany
 • Mobbing a krizové řízení v praxi
 • Interní a externí komunikace v krizi
 • Intervence u vztahové patologie
 • Nastavování interních eliminačních i  preventivních opatření pro důstojné pracoviště

IMPLEMENTACE – Vaše důstojné pracoviště

 • Revize interních praktik
 • Individuální dynamika vašeho organizačního prostředí
 • Principy a kompetence krizového týmu, etické komise, expertů
 • Sonda pracovního klima
 • Diagnostika a analýza vašeho pracovního prostředí
 • Výběr vhodných strategií a taktik
 • Zavádění důstojného pracoviště – směrnice, kodexy, komunikační a organizační postupy
 • Monitoring a vyhodnocování u vztahové patologie
TYPY ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ / VÍCE:

On-line kurzy umožňují vzdělávání dle vašich časových možností, zůstanou ve firmě ke shlédnutí i pro další zaměstnance a můžete se k nim libovolně vracet. 

Prolédněte si naši aktuální nabídku:

Máte zájem o vlastní interní kurzy o šikaně, důstojném pracovišti či psychologickém bezpečí?

Kontaktujte nás, připravíme on-line či jiné formy školení přímo pro vás a vaše firemní potřeby.  Nabízíme edukační aktivity od 20 min po celodenní programy, e-learningy, podcasty, rozhovory.

 

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY / VÍCE:

Edukace top managementu, HR, řadových a vedoucích pracovníků je pro nás jednou z nejefektivnějších forem prevence šikany. Připravujeme na míru workshopy pro firmy, ale také jednotlivce, které umožní orientaci v problematice řešení i eliminaci šikany. Věnujeme se také stabilizaci pracovišť, nastavování důstojného pracoviště a udržitelnému psychologickému bezpečí. 

 • Workshopy na míru
 • Stabilizační workshopy
 • Nastavování důstojného pracoviště v praxi
 • Z Oběti expertem
 • Interní specialista, Stopper, Peer pracovník, preventista
 • Specializované workshopy pro proškolené experty na libovolná témata: krizová intervence u vztahové patologie, psychologické bezpečí, komunikace s mobbery, interní komunikace apod. 
PŘIPRAVUJEME: MOBBING FREE MANUÁL / OBSAH PŘÍRUČKY:

Pokud nemáte prostor na kurzy a potřebujete rychlé řešení, využijte naší metodické příručky pro odhalování násilí na pracovišti, eliminaci a prevenci šikany. Obsahuje:

 • Vztahová patologie a její souvislosti
 • Projevy, průběh, důsledky šikany
 • Sestavení a kompetence krizového týmu a etické komise
 • Know how krizového řízení s praktickým check-listem
 • Průzkumy, diagnostika a analýza pracoviště
 • Formuláře pro inventuru útoků, mapování pracovního klima, analýzu
 • Doporučené postupy pro krizovou intervenci
 • Dynamika krize u vztahové patologie
 • Interní a externí komunikace
 • Strategické postupy
 • Eliminační taktiky
 • Testování reality v souvislosti se vztahovou dynamikou
 • Nastavování opatření
 • Implementace důstojného pracoviště
 • Hodnocení a monitoring
 • Prevence

Manuál zakoupíte v elektronické podobě s bonusovými videi.

Diagnostika

Pomůžeme vám šikanu rozpoznat, analyzovat a nasměrovat vás.

Strategie a taktiky

Společně vybereme nejvhodnější řešení pro vaši situaci.

Komplexní know-how

Staňte se specialistou. Zorientujte se v problematice, pomůžete ostatním.

Inkognito klub

Využijte potenciálu krize a kultivujte sebe i společnost v naší anonymní FB skupině.

Stáhněte si PDF manuál

Zorientujte se v problematice i jejím řešení. Najdětu tu nejvhodnější cestu pro vás i vaše pracoviště.

Nenechte si ujít…

Ke stažení

Jedinečné workbooky, příručky s návody, dotazníky, mobbing free manuál, deník resilience. Nenechte si ujít.  Tito průvodci vás mohou velmi prakticky přivést ke změně, pokud jdete cestou sám.

Vzdělávací programy a kurzy

Nenechte to náhodě a předejděte základním chybám. Připraveným štěstí přeje a změna je jen ve vašich rukou. Inspirujte se příběhy druhých, využíjte naší expertizy a osvojte si jedinečné know how na našich kurzech.

Osobní konzultace

Každá situace je specifická, pracoviště i lidé jedineční a takový je i náš přístup. Jen vy víte, co může pomoci, ale s námi na to můžete přijít dříve. Pomůžeme vám rychle a efektivně zmapovat situaci, získat nadhled a ukázat směr.

unlock free PDF

You have Successfully Subscribed!

Free PDF download

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!