Encyklopedie šikany

Vše o šikaně a jejích souvislostech

Zorientujte se v problematice a buďte o krok napřed!

Šikana je systematické, dlouhodobé agresivní jednání s účelem získat pocit převahy a výhod. Obvykle je namířena proti jednotlivci či skupině, která se nemůže situaci vyhnout nebo bránit. Zahrnuje všechny formy vytváření nepřátelských a ponižujících vztahů na pracovišti. Představuje riziko pro duševní a fyzické zdraví i bezpečnost.

Pokud tedy čelíte denně psychickému a fyzickému násilí, ze strany jedné nebo více osob a prožíváte bezmocnost a strach, že budete vyloučeni z kolektivu, setkáváte se s největší pravděpodobností se šikanou na pracovišti.

Ta sama od sebe nepřejde a je potřeba vědět, jak postupovat, abyste se vyhnuly základním chybám a dostali se z područí mobberů co nejdříve.

V této encyklopedii se seznámíte se sofistikovanějšími, ovšem velmi destruktivními formami násilí na pracovišti. V sekci pro jednotlivce nebo pro firmy zjistíte, jak šikanu řešit, eliminovat a také jak jí předcházet.

Vztahová patologie

Vztahovou patologií označujeme mučivé vztahy. Nahlédněte do charakteristiky obětí, iniciátorů mobbingu i agrese jako takové.

Druhy šikany

Sestavili jsme pro Vás užitečný slovníček pojmů, který Vám usnadní orientaci v oblasti vztahové patologie.

Projevy a průběh šikany

Pro eliminaci šikany na pracovišti je důležité znát její projevy, průběh a jednotlivé strategie.

Důsledky šikany

Jaké důsledky mají pro jednotlivce či pro firmu konflikty a špatná atmosféra na pracovišti.

Strategie mobberů

Seznamte se s nejčastějšími útoky a stategiemi agresorů. Netolerujme násilí na pracovišti.

Právní obrana

Právní možnosti obrany dotýkající se šikany na pracovišti.

Nenechte si ujít…

Ke stažení

Jedinečné workbooky, příručky s návody, dotazníky, mobbing free manuál, deník resilience. Tito průvodci vás mohou velmi prakticky přivést ke změně, pokud jdete cestou sám.

Vzdělávací programy a kurzy

Nenechte to náhodě a předejděte základním chybám. Připraveným štěstí přeje a změna je jen ve vašich rukou. Inspirujte se příběhy druhých, využíjte naší expertizy a osvojte si jedinečné know how na našich kurzech.

Osobní konzultace

Každá situace je specifická, pracoviště i lidé jedineční a takový je i náš přístup. Jen vy víte, co může pomoci, ale s námi na to můžete přijít dříve. Pomůžeme vám rychle a efektivně zmapovat situaci, získat nadhled a ukázat směr.

unlock free PDF

You have Successfully Subscribed!

Free PDF download

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!