Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník -fyzická nebo právnická osoba. Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost Mobbing Free Institut, z.ú. (IČ 051 48 201), se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 11011, Česká republika se službami na www.sikanavpraci.cz a www.mobbingfreeinstitut.cz Informace o produktech a službách Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v nabídce pro firmy a oznamovatele. Služby jsou zpřístupněny on-line po úspěšném dokončení nákupu. Přehled služeb a produktů je k dispozici zde: https://sikanavpraci.cz/e-shop/ Ochrana autorských práv Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu kupujícího, podléhají ochraně autorských práv a jejich další šíření jako celku či jejich částí bez souhlasu držitele autorských práv je zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušení způsobí. Objednávka a nákup Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů. Objednání lze také učinit individuálně elektronicky na info@sikanavpraci.cz, kdy bude společnosti na základě jejich potřeb vystavena faktura k proplacení. Fakturu je nutné uhradit do 30 dnů od vystavení. Ke zrušení on-line objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na deset kalendářních dnů. Aktuální kontaktní a fakturační údaje jsou k dispozici na: https://sikanavpraci.cz/kontakt/ Nejsme plátci DPH.

Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@sikanavpraci.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@sikanavpraci.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

Zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba. V případě, že je objednána konzultace, mělo by její plnění nastat do 30 dnů od zakoupení služby. Pokud tak není z jakéhokoliv důvodu možné, dohodne si Kupující s Prodávajícím náhradní termín nebo budou finance vráceny do 10 dnů vráceny.

Reklamace – nedoručení produktu, nezpřístupnění služby

V případě, že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese: info@sikanavpraci.cz a sikanavpraci@gmail.com. Prodávající se pokusí chybu napravit, případně se dohodnou na doručení jiným způsobem, vyhovující oběma zúčastněným stranám.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoliv požádat Prodávajícího, aby byly osobní a firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví. Zpracování dat je legitimní a není v rozporu s právními předpisy ani morálkou. Odesláním kontaktního formuláře, objednáním služeb či využití poradenství, souhlasí klient se zpracováním osobní údajů. Zpracování údajů je pouze na základě oslovení klientem se záměrem využití služeb Mobbing Free Institutu, z.ú. Správce i zpracovatel osobních údajů patřičně zabezpečuje a chrání organizačními a technickými opatřeními v míře odpovídající rizikovosti jejich zpracování. Zpracování je provázeno férově, korektně a transparentně. Důvodem ke zpracování osobních a firemních údajů je na základě poskytnutí klientem a využití služeb či informování o dalších službách, produktech a aktivitách Prodávajícího, tedy Mobbing Free Institutu. Po naplnění účelu jsou data zlikvidována.

unlock free PDF

You have Successfully Subscribed!

Free PDF download

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!