Jak postupovat při tvorbě inventury útoků

Pokusíme se vám pomoci, poradit, postavit se za vás, sepsat potřebné dokumenty a najít nejvhodnější cesty k vyřešení dané situace.

Inventura slouží ke snadnějšímu diagnostikování šikany na pracovišti. Vycházíme z ní v případě, že kontaktujeme vedení či mobbery a můžeme se o dané informace lépe opřít. Pokud máme potřebu ještě informace doplnit, napíšeme vám. Pokud píšete inventuru sami pro sebe, pomůže vám lépe se zorientovat v dané situaci a při komunikaci s mobberem máte u sebe seznam, který se hůře vyvrací. Inventura se může použít i jako průkazný materiál.

Všechny záležitosti musí být popsány pravdivě, bez sebemenší pochybnosti, neboť jakákoliv nejasnost by mohla celé vaše úsilí zhatit.

Vedení podrobných záznamů o šikaně by mělo obsahovat (Prosíme, pište vždy přehledně a v bodech):

 • Data a časy útoků.
 • Přesný popis skutkové podstaty šikany na pracovišti a dalšího podobného jednání kolegů či nadřízených i v době osobního volna, např. telefonní teror, donášení příbuzným či přátelům, poškozování pověsti aj.
 • Dokumentování prací, které byly mobberem kritizovány, poškozeny apod.
 • Které osoby mobbing způsobují a jakou funkci zastávají.
 • Které další osoby jsou zainteresovány případně podezřívány.
 • Jaké má útočník podle vás motivy. Domníváte se, že útočník jedná z vlastní či z jiné vůle? Co si myslíte, že může mobbera nejvíce provokovat nebo v něm vyvolávat toto jednání?
 • V čí přítomnosti došlo k útoku.
 • Jaké měl na vás mobbing tělesné či zdravotní následky.
 • Data návštěv u lékaře, během kterých jste si léčil/-a zdravotní potíže způsobené mobbingem nebo termíny, kdy jste chyběl/-a v zaměstnání (např. kvůli nemoci, dovolené, služební cestě apod.)
 • Dny, kdy chyběl v zaměstnání původce mobbingu.
 • V jakém časovém odstupu docházelo k šikaně.
 • Jak jste se v průběhu cítili na pracovišti.
 • Jaké jsou reakce kolegů.

Pokud potřebujete poradit či se podělit o své zkušenosti, napište nám. Pokud si nejste jisti, zda jste se stali obětí šikany, napište nám svůj příběh a my vám pomůžeme situaci vyhodnotit. Prosíme, abyste popsali svoji situaci i časovou posloupnost – kdy a za jakých okolností se tak děje.

Obrací se na nás velké množství zaměstnanců, a proto vás žádáme, abyste nám v první fázi ve stručnosti shrnuli co se u vás na pracovišti děje a vyplnili inventuru útoků, podle návodu na této stránce.

Poradenství probíhá prostřednictvím e-mailu, telefonu či skype.

Dvanáctero bez šikany v zaměstnání

Sestavili jsme pro vás praktické dvanáctero zásad.

Komunikační postup

Komunikační postup Mobbing Free poradny obsahuje několik fází. Přečtěte si, co jednotlivé fáze obsahují.

Encyklopedie šikany

Při sestavování inventury můžete využít naší encyklopedie šikany, ve které najdete přehled jednotlivých druhů šikany či jejich projevů a důsledků.

Nenechte si ujít…

Ke stažení

Jedinečné workbooky, příručky s návody, dotazníky, mobbing free manuál, deník resilience. Nenechte si ujít.  Tito průvodci vás mohou velmi prakticky přivést ke změně, pokud jdete cestou sám.

Vzdělávací programy a kurzy

Nenechte to náhodě a předejděte základním chybám. Připraveným štěstí přeje a změna je jen ve vašich rukou. Inspirujte se příběhy druhých, využíjte naší expertizy a osvojte si jedinečné know how na našich kurzech.

Osobní konzultace

Každá situace je specifická, pracoviště i lidé jedineční a takový je i náš přístup. Jen vy víte, co může pomoci, ale s námi na to můžete přijít dříve. Pomůžeme vám rychle a efektivně zmapovat situaci, získat nadhled a ukázat směr.

unlock free PDF

You have Successfully Subscribed!

Free PDF download

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!

Stáhněte si PDF

You have Successfully Subscribed!